badania laboratoryjne
Centrum Medyczno-Sportowe BJO – MED oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych.
Wiarygodność wyników badań laboratoryjnych zależy od wielu czynników, wśród których bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowe przygotowanie do badania oraz sposób i czas pobrania próbek.

Pamiętaj!

Przed wykonaniem badań laboratoryjnych zawsze zapytaj swojego lekarza lub pracownika laboratorium o prawidłowe przygotowanie do wykonania badań oraz poprawny sposób pobierania próbek.

  Nieprawidłowe przygotowanie do badań oraz pobranie próbek może spowodować uzyskanie wyniku badania, który nie będzie odpowiadał faktycznemu stanowi organizmu i utrudni lekarzowi ocenę stanu zdrowia. Dlatego też, wybierając się do laboratorium w celu wykonania badań laboratoryjnych należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
 • Większość badań laboratoryjnych należy wykonywać w godzinach porannych, we krwi pobranej na czczo, po ok. 12-godzinnym spoczynku nocnym.
 • W przypadku niektórych badań, np. glukozy, żelaza, triglicerydów, krew zawsze należy pobierać na czczo, gdyż po posiłku parametry te ulegają zmianom.
 • Ze względu na rytm dobowy wielu hormonów, krew do badań z zakresu gospodarki hormonalnej organizmu, zaleca się pobierać w godzinach porannych.
 • Niektóre badania wymagają specjalnego przygotowania przed pobraniem próbek do badań, np. powstrzymania się od przyjmowania leków, specjalnej diety itp.
 • Próbki moczu, kału i innych materiałów pobierane samodzielnie należy pobierać wg zaleceń lekarza lub zgodnie z instrukcjami udostępnianymi w laboratorium.
 • Próbki do badań mikrobiologicznych należy pobierać tylko do jałowych pojemników.
 • Próbki takie jak np. mocz i kał, należy dostarczać do laboratorium jak najszybciej po pobraniu.
 • W przypadku próbek pobieranych samodzielnie, głównie moczu i kału, zawsze należy zanotować godzinę pobrania.
 • Pojemniki z próbkami moczu i kału, należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której je pobrano.
 • Niektóre badania można wykonywać o każdej porze dnia, jednak dla prawidłowej interpretacji wyników, lekarz zawsze uwzględni godzinę pobierania próbek.
   


Maria Liśkiewicz
pielęgniarka dyplomowana
Badania profilaktyczne to diagnostyka opierająca się na systematycznym wykonywaniu badań kontrolnych, w celu jak najszybszego wykrycia chorób.Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Dzięki nim bowiem można często wykryć niedającą jeszcze żadnych objawów chorobę, co daje możliwość skutecznego jej leczenia.Badania należy wykonywać regularnie, nawet jeśli dopisuje nam dobre samopoczucie. Wiele chorób przebiega bowiem bezobjawowo, a zdiagnozowanie ich zbyt późno, zmniejsza skuteczność leczenia. Badania profilaktyczne należy więc wykonywać w każdym wieku.

 


Wiek pacjenta 20 - 30 lat

Częstotliwość badania

Morfologia, OB

Raz w roku

Glukoza

Raz w roku

Lipidogram

co 3-5 lat

Cytologia ginekologiczna (kobiety)

Raz w roku

Badanie ogólne moczu

Raz w rokuWiek pacjenta 30 – 40 lat

Częstotliwość badania

Morfologia, OB

raz w roku

Glukoza

raz w roku

Lipidogram

raz w roku

Cytologia ginekologiczna

raz w roku

Badanie poziomu elektrolitów

co 3 lata

Badanie ogólne moczu

raz w rokuWiek pacjenta 40 – 50 lat

Częstotliwość badania

Morfologia krwi, OB

raz w roku

Glukoza

raz w roku

Lipidogram

raz w roku

Cytologia ginekologiczna (kobiety)

raz w roku

Badanie poziomu elektrolitów

co 3 lata

Badanie ogólne moczu

raz w roku

Krew utajona w kale

raz w roku

TSH

raz w roku

Estradiol, FSH (kobiety)

co 3 lata

PSA całkowity, PSA wolny (mężczyźni)

co 3 lataWiek pacjenta powyżej 50 lat

Częstotliwość badania

Morfologia krwi, OB

raz w roku

Glukoza

raz w roku

Lipidogram

raz w roku

Cytologia ginekologiczna (kobiety)

raz w roku

Badanie poziomu elektrolitów

co 3 lata

Badanie ogólne moczu

raz w roku

Krew utajona w kale

raz w roku

Wapń całkowity w surowicy, fosforany w surowicy (kobiety)

raz w roku

Magnez w surowicy, kwas moczowy w surowicy

raz w roku

Albumina w surowicy, kreatynina w surowicy

raz w roku

TSH

raz w roku

PSA całkowity, PSA wolny (mężczyźni)

raz w roku


Masz pytania?

Skontaktuj sięWyrażam zgodę na kontakt i zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.


Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ